Xe Nâng Cũ chạy Dầu - Điện nhập khẩu Nhật Bản

Xe nâng tay 3 tấn càng hẹp

-2%
Xe nâng tay 3 tấn càng hẹp
Xem nhanh

3.250.000₫

3.300.000₫

Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng hẹp

-2%
Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng hẹp
Xem nhanh

3.150.000₫

3.200.000₫