Xe Nâng Cũ | Xe Nâng Điện | Xe Nâng Điện Đứng Lái

Xe nâng tay 5 tấn Niuli

-2%
Xe nâng tay 5 tấn Niuli
Xem nhanh

8.000.000₫

8.200.000₫

Xe nâng tay 3,5 tấn càng rộng

-5%
Xe nâng tay 3,5 tấn càng rộng
Xem nhanh

4.000.000₫

4.200.000₫

Xe nâng tay 3 tấn càng rộng

-3%
Xe nâng tay 3 tấn càng rộng
Xem nhanh

3.300.000₫

3.400.000₫

Xe nâng tay 3 tấn càng hẹp

-2%
Xe nâng tay 3 tấn càng hẹp
Xem nhanh

3.250.000₫

3.300.000₫

Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng hẹp

-2%
Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng hẹp
Xem nhanh

3.150.000₫

3.200.000₫

Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng rộng

-3%
Xe nâng tay niuli 2,5 tấn càng rộng
Xem nhanh

3.200.000₫

3.300.000₫