Xe Nâng Cũ bãi Nhật Bản

Xe nâng tay cao 3 tấn nâng cao 1,6 mét

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng tay cao 3 tấn nâng cao 1,6 mét - Model: HS20/...

Xem nhanh
Xe nâng tay cao 2 tấn nâng cao 1,6 mét

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng tay cao 2 tấn nâng cao 1,6 mét - Model: HS20/16...

Xem nhanh
Xe nâng tay cao 1,5 tấn nâng cao 1,6 mét

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng tay cao 1 tấn nâng cao 1,6 mét - Model: HS15/...

Xem nhanh
Xe nâng tay cao 1 tấn nâng cao 1,6 mét

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng tay cao 1 tấn nâng cao 1,6 mét - Model: HS10/16 ...

Xem nhanh