Xe Nâng Cũ chạy Dầu - Điện nhập khẩu Nhật Bản

Xe nâng 1.8 tấn 1DZII

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng cũ 1,5 tấn Toyota

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng 1,8 tấn Toyota

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng Hàng 4 Tấn Turbo

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng Hàng 8 Tấn Toyota

Liên hệ: 0976.567.797