Xe Nâng Cũ chạy Dầu - Điện nhập khẩu Nhật Bản

Xe Nâng 1,8 tấn Toyota

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng Điện 3 Chiều

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng Hàng 4 Tấn Turbo

Liên hệ: 0976.567.797

Xe Nâng Hàng 8 Tấn Toyota

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng hàng 1,5 tấn

Liên hệ: 0976.567.797

Xe nâng dầu 2,5 tấn

Liên hệ: 0976.567.797